Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Gminne Przedszkole w Michałowicach

 

dane adresowe:

 

miejscowość:  05- 816 Michałowice
gmina: Michałowice

powiat:  pruszkowski
województwo: mazowieckie
Siedziba: ul. Szkolna 13
telefon/fax: 22-723-83-80
e-mail: pmichalowice@wikom.pl
strona www: www.przedszkole.michalowice.pl

NIP: 534-16-63-161
REGON: 013000375odpowiada: Renata Bontron

wytworzył: Agnieszka Czekalska

wprowadził: administrator

data: 27-09-2018

data: 27-09-2018

data: 27-09-2018Rejestr zmian strony