Guziki

Organizacja

Organami Przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Gminnego Przedszkola w Michałowicach. 

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej. 

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2019 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 116